AVG Privacy

Dit is de privacyverklaring van VDH Kringgroep HSD Delfzijl, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40037767. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door VDH Kringgroep HSD Delfzijl. VDH Kringgroep HSD Delfzijl respecteert de privacy van alle leden en relaties. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van VDH Kringgroep HSD Delfzijl.

Bescherming van jouw gegevens:

VDH Kringgroep HSD Delfzijl garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy. In deze verklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap VDH Kringgroep HSD Delfzijl

Doel
Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

Welke persoonsgegevens
Naam en voornaam; geboortedatum; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummer; mobiel; e-mailadres;
VDH lidmaatschapsnummer; handtekening;
Indien de hond een mede eigenaar heeft naam en voornaam mede eigenaar; adres; postcode; woonplaats; lidmaatschapsnummer rasvereniging.

Grondslag
Uitvoering van de aangegane overeenkomst.
Door het invullen van het formulier geef je toestemming voor verwerking van je gegevens in onze leden/relatie- en boekhoudadministratie  en geef je toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens, incl. plaatsen foto's op de website en facebookpagina

Bewaartermijn
Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Indien je geen lid wordt en geen debiteuren of crediteurenadministratie bestaat worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Ontvangers
Bestuur VDH Kringgroep HSD Delfzijl

Boekhouding

Doel
Administratie

Welke persoonsgegevens
Naam en voornaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummer; mobiel; emailadres; bankgegevens; betaalgegevens

Grondslag Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

Ontvangers 
Bestuur VDH Kringgroep HSD Delfzijl; kascontrolecommissie

Website en facebookpagina

Op de website en facebookpagina staan (of komen te staan) namen en foto’s van de leden en niet-leden (ook gasten en toeschouwers), hun hond(en) en van activiteiten/evenementen op de vereniging en andere locaties. Ontvangers zijn onze webmaster en onze beheerder en redacteur.

Als iemand herkenbaar in beeld is (minderjarigen zowel als volwassenen) mogen wij zonder toestemming de foto niet publiceren. Door deelname of bezoek aan onze activiteiten/evenementen geef je toestemming voor publicatie. De foto’s in het fotoalbum kun je van de website downloaden.

Indien je dit niet wil kun je een email sturen naar de secretaris van onze vereniging.

Aanmelding evenement

Doel
Aanmelding voor een door ons georganiseerd evenement o.a. examens, wedstrijden, seminars, trainingsweken

Welke persoonsgegevens
E-mailadres; naam en voornaam geleider; lidmaatschapsnummer rasvereniging; adres; postcode; woonplaats; naam en voornaam eigenaar; lidmaatschapsnummer rasvereniging; adres; postcode; woonplaats; naam en voornaam bezoeker

Grondslag
Door de aanmelding geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens incl plaatsen foto’s op de website en facebookpagina.

Bewaartermijn
Deze gegevens blijven in ons systeem en worden niet verwijderd

Ontvangers
Bestuur VDH Kringgroep HSD Delfzijl

Cookies

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie van cookies ( programmatuur die informatie verzamelt van de bezoekers aan onze website)

Websites van andere organisaties

VDH Kringgroep HSD Delfzijl is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites die via links aan onze website gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat je jouw gegevens achterlaat.

Met wie delen we jouw gegevens

 Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door VDH Kringgroep HSD Delfzijl. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet, een gerechtelijke uitspraak of als gevolg van de reglementen van het VDH, de Raad van Beheer

 Gegevens van de aanmelding van een evenement worden, afhankelijk van het evenement, gedeeld met het VDH, de Raad van Beheer

 Op jouw verzoek kunnen we jouw persoonsgegevens doorsturen naar derden

Welke rechten heb je over je gegevens

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze secretaris. Het verwijderen van persoonsgegevens is niet mogelijk wanneer wij de gegevens verplicht moeten bewaren in verband met administratieve-, wettelijke- of beveiligingsdoeleinden en reglementen van het VDH, de Raad van Beheer.

Aanvullende informatie

Jouw gegevens worden door ons gebruikt voor de communicatie richting jou, bijvoorbeeld e-mails van het bestuur, mededelingen van het bestuur, nieuwsbrieven, facturen en / of update berichten. Ook worden er gegevens van je verwerkt in de notulen van de vergaderingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met onze secretaris. Op grond van de AVG heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de organisatie van VDH Kringgroep HSD Delfzijl en haar privacy beleid. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

VDH Kringroep HSD Delfzijl is ingeschreven bij de KvK Groningen, nummer 40037767 en is als vereniging aangesloten bij de Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden